Om kirken - Vision

Vision vedtaget af Hasseris sogns menighedsråd den 28. februar 2013:

 

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjenesteliv og en stor berøringsflade med sognets beboere. Hasseris Kirke skal desuden kendes på sit rige musikliv af høj kvalitet. I forbindelse med gudstjenester lægger menighedsrådet vægt på, at der veksles mellem traditionel kirkemusik og andre musikgenrer som jazz, blues, rock og lignende. Et bredt udbud af kulturelle aktiviteter skal være et andet særligt kendetegn ved vores kirke. Alle med tilknytning til kirken bør være åbne overfor, hvad der foregår i sognet og i det omgivende samfund. Kirken vil tilstræbe størst mulig inddragelse af menigheden. Også mellemkirkelige relationer og initiativer bør menighedsrådet støtte og opmuntre.