Vi søger ny daglig leder

Daglig leder søges

Daglig leder ved Hasseris Kirke

 

Hasseris Kirke emmer af liv alle ugens dage. Her er velbesøgte gudstjenester, mange øvrige kirkelige handlinger samt aktiviteter for alle aldersgrupper. Til dette velfungerende sogn søger menighedsrådet pr. 1. januar 2023 eller efter aftale en dygtig daglig leder på fuld tid, der kan sørge for et godt arbejdsklima og samle trådene i en travl og alsidig hverdag. Som leder skal du kunne navigere på en arbejdsplads med mange selvstændige grupperinger af ansatte, herunder mange musikere og korister.

 

Den daglige leder skal varetage følgende opgaver:

  • På vegne af menighedsrådet være daglig leder for kordegn, tre kirketjenere, to organister, kommunikationsmedarbejder, korister og musikere – herunder at varetage medarbejderudviklingssamtaler. Ledelsen varetages i tæt samarbejde med kontaktperson og menighedsrådsformand.
  • Facilitere samarbejdet mellem kirkens fire præster, menighedsråd og medarbejdere.
  • Sikre langtidsplanlægning og have det overordnede ansvar for kirkens kalender.
  • Give administrativ bistand til sognets præster og menighedsrådet, inkl. at have sekretariatsfunktion for menighedsrådet.
  • Stillingens opgaver er delt med ca. 60% daglig leder og ca. 40% kordegn, herunder tjeneste på søndage og helligdage.

 

Vi leder efter en person med:

  • Ledelsesevner: Du er god til at holde overblik og planlægge i en travl og alsidig hverdag. Du føler ansvar for den organisation, du står midt i. Du kan loyalt lede ud fra de retningslinier, som menighedsrådet udstikker.
  • Samarbejds- og kommunikationsevner: Du kan få samarbejdet til at trives omkring dig og kan selv indgå i konstruktivt samarbejde med ansatte og frivillige. Du har lyst til at bidrage til, at kirken blomstrer og udvikler sig.
  • Erfaring med økonomi og budgetlægning.

 

Vi forventer, at du har solidt kendskab til Folkekirkens organisation, og tilbyder et godt og uformelt arbejdsklima, hvor der er udtalt råderum under ansvar.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 356.741,49 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 371.606,19 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.270,63 kr. (nutidskroner).

 

Der vil forekomme aften- og weekendarbejde. Hvis kordegneuddannelse ikke haves, skal uddannelsen gennemføres indenfor de første to år af ansættelsen.

OK-tillæg på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

For flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte:

Menighedsrådsformand Gert Husum, mobil: 4111 1832, mail: gert@husum.email,

eller

Kbf-præst Anne Sophie Bredmose Jacobsen, mobil: 4010 7482, mail: asos@km.dk

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hasseris Kirke, Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg mærket "Ansøgning daglig leder" eller via mail til fortrolig mail: 8374fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 17. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43 og 44.