Foredrag med Stefan Hermann

Stefan Hermann

Onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 19.30 – 21.30

Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole og tidligere embedsmand i Kulturministeriet og Undervisningsministeriet samt vicedirektør på ARKEN.

"Engang gik man kold. I dag brænder man ud. Hvor står kampen om dannelsen i dag" ?
I 2000erne begyndt vi igen at tale om dannelse i særligt gymnasieskolen. Og de sidste 5-10 år har vi talt om det alle steder. Dannelse som værn mod konkurrencestatens kynisme, dannelse som løsningen på den digitale lovløshed.
Sådan kunne man blive ved. Men måske kæmpes der på forkerte slagmarker. Måske bør vi se behovet for dannelse i et bredere perspektiv. Som et svar på vores tid. Men det forudsætter at vi revurderer den almene dannelse, så dannelse ikke er svaret på en kold tid, men derimod også handler om besindelse, om moderation og selvbegrænsning i en tid, hvor man ikke længere går kold, men smelter ned.
Hvor energikrise ikke har med kulde at gøre, men med overophedning.   

 

Der er ingen entré og tilmelding til Hasserisaften foredrag, man møder bare op!