Navneændring/ navneændring på bryllupsdagen

Navneændring

Navneændring: Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre dit eget eller dine børns navne. Både fornavn og efternavn kan ændres efter navneloven.
Du kan ansøge om navneændring for dig selv eller for dit barn under 18 år, dette gøres via Borger.dk
Er du medlem af et anerkendt trossamfund, kan du søge om navneændring ved trossamfundet.
Vær opmærksom på at det koster et gebyr at få ændret sit navn, sagsbehandlingen går først igang når betalingen er registreret. 
Du kan ved særlige omstændigheder søge om navneændring manuelt på kirkekontoret i det sogn hvor du bor. I det tilfælde skal du udfylde en navneændrings blanket, samt medbringe relevante bilag:

1. Er du fødselsregistreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte fødsels- og navneattest.
2. Er du udlænding og har fast bopæl i Danmark og har varig tilknytning til Danmark, skal du vedlægge opholdstilladelse eller redegøre for opholdets længde og formål. Det kan være nyttigt, hvis du vedhæfter fødselsattest og evt. vielsesattest.
3. Søger du om en slægtnings navn, skal du vedlægge fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest for den pågældende slægtning og de mellemliggende slægtled.
Bemærk, at personregisterføreren kan bede om at få udleveret flere bilag, og om at få dem forelagt i original udgave.

Navneændring på bryllupsdagen: udføres ligeledes på Borger.dk. Navneændring på bryllupsdagen er gratis sålænge der ansøges senest 3 måneder efter vielsen.