Persondata anmodning

 

 

Ret til indsigt, berigtigelse og sletning
Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig. Derudover har du ret til at få opdateret og slettet personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Dette kan ske ved, at du skriver til os via nedenstående formular. 

Du skal udfylde nedenstående formular for at vi kan sikre os, at du er den, du udgiver dig for at være, således at vi ikke giver indsigt i dine personoplysninger til uvedkommende, eller retter og/eller sletter personoplysninger på et forkert grundlag.

Vi opfordrer dig endvidere til altid at opdatere dine personoplysninger, når der er ændringer af disse.

Ret til at gøre indsigelse
Hvis dine personoplysninger behandles for, at Hasseris kirke kan forfølge en nødvendig og legitim interesse, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandling.

Samtykke
Hvis Hasseris Kirke behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagetrække samtykket via nedenstående formular. Herefter behandler vi ikke længere dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du tilbagetrækker et samtykke, vil Hasseris Kirke ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

Ved børn og unge
Såfremt du vil bede om indsigt, berigtigelse eller sletning vedrørende dit barn/børn, så skal du udfylde formularen med deres respektive oplysninger.