Hasserisaften

Marianne Aagaard Skovmand

Jakob Schweppenhäuser

Kirsten Busch Nielsen

Mikkel Wold

Onsdag d. 16. november kl. 19.30 – 21.30
Foredrag ved forfatter og sognepræst Marianne Aagaard Skovmand.

”Kvindestemmer, kvinderoller og kvindehistorier i den tidlige kristendom”.
Kristendommen har på linje på med andre religioner haft og har stadig betydning for, hvordan vi opfatter henholdsvis det at være kvinde og det at være mand. Og for at kvinden i mange tilfælde betragtes som det svage og underlegne køn, der stadig i store dele af verden ikke har retten til at bestemme over eget liv. Går vi tilbage til dengang det hele begyndte i kirkens tidlige historie tegner der sig imidlertid et billede af, at kvinder havde langt større betydning for tilblivelsen af kristendommen, end man hidtil har ment. Marianne Aagaard Skovmand, forfatter og sognepræst i Vor Frue kirke, Nyborg sogn, udgav i efteråret 2021 bogen ”De skjulte ledere”. Om kvinderne i den tidlige kristendom. Hun fortæller i foredraget ud fra den nyeste forskning om kvindernes rolle og betydning i den tidlige kristendom. Marianne Aagaard Skovmand er uddannet ved Aarhus Universitet med studie - og forskningsophold i Italien, Californien og Egypten. Hun er ph.d., cand.theol. - arbejder som sognepræst, og har i en årrække forsket i og formidlet viden om kirkens ældste tekster.

 

*******************************************************************************************

 

 

Onsdag d. 11. januar kl. 19.30 – 22.00

Jakob Schweppenhäuser, postdoc i litteraturhistorie og nordisk ved Aarhus Universitet. Han vil holde et foredrag under titlen: "Sangen vil blusse i himmelske sale - lyslevende salmer ikke mindst hos Simon Grotrian".
Grotrians salmer forbindelserne til traditionen og placeringen i det kirkelige landskab

Simon Grotrian står som en af de mest markante nutidige salmedigtere. På den ene side fremstår Grotrians salmer i højeste grad som et nybrud: med deres originale og vilde billedsprog, deres overrumplende spring mellem registre og de mange nye orddannelser ligner de ikke noget andet inden for genren. På den anden side er de helt utænkelige uden den tradition, de meget eksplicit indskriver sig – det gælder både det bibelske univers i det hele taget og mere specifikt den danske salmetradition. Bl.a. i kraft af denne dobbelthed af traditionsbevidsthed og vilje til fornyelse placerer Grotrian sig et særdeles interessant sted i det kirkelige landskab. Salmedigter Simon Grotrian opfordrer til at synge, og når man vælger en salmetekst, inderliggøres ordene i bogstaveligste forstand. Simon Grotrian skriver både religiøst og postmodernistisk

Der er ingen entré og tilmelding til Hasserisaften foredrag, man møder bare op!                       

********************************************************************************************************

 

Hasserisaften 8. februar 2023 kl. 19.30

”Min tid er i dine hænder” Foredrag og oplæg til samtale om teologen Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Kirsten Busch Nielsen er professor ved Københavns Universitet

Viljen til at være til stede i sin tid – en kaotisk, ufredelig og uforudsigelig tid – med de opgaver og problemer, som den historisk, politisk og kulturelt bød på, var et fortegn for den tyske teolog Dietrich Bonhoeffers liv. Han blev en af dem, der med baggrund i kristendommen stærkest kritiserede nazismen. Men det desillusionerede blik på samtiden var med til at skærpe hans blik for de forpligtelser, som sammenbruddet af værdier i 1930’ernes og 1940’ernes Tyskland måtte indebære for kirke og kristendom i fremtiden. Foredraget ridser hovedlinjerne i Bonhoeffers teologi op. Hvad var det, der teologisk bevægede ham til at træffe de valg, han gjorde?Kirsten Busch Nielsen er professor ved Københavns Universitet. Hun har forsket, undervist og vejledt i faget dogmatik, som er en af teologiens klassiske discipliner. 2013-2020 var Kirsten Busch Nielsen dekan for Det Teologiske Fakultet. Siden 2020 har hun været dekan for Det Humanistiske Fakultet.

Vil nogen læse noget af Bonhoeffer, vil jeg foreslå den danske oversættelse af fængselsbrevene: Min tid er i dine hænder. Vennebreve og teologiske refleksioner. København: Aros Forlag 2006.

Der er ingen entré og tilmelding til Hasserisaften foredrag, man møder bare op!  

 ********************************************************************************************************

Hasserisaften d. 8. marts 2023, kl. 19.30 

Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken i København

Budskabet om opstandelsen – og nutidens skepsis

Hvordan skal vi forstå opstandelsen? Hvad tænkte de første menigheder om det, hvordan har man op gennem kirkens historie forstået budskabet, og hvad stiller vi op med budskabet i lyset af det ændrede verdensbillede fra dengang? For den første kirke var forkyndelsen af opstandelsen noget helt afgørende, så hvordan skal denne forkyndelse forstås i dag?

Der er ingen entré og tilmelding til Hasserisaften foredrag, man møder bare op!