Bryllup

Vielse & Kirkelig velsignelse

Vielse. Ønsker man Vielse i Hasseris Kirke kontaktes kirkekontoret
tlf. 96 34 65 00 for at aftale dato og fastsætte klokkeslet for vielsen.

Kirkelig velsignelse. Er man borgerligt viet, men ønsker en kirkelig velsignelse, kontaktes kirkekontoret ligeledes for at fastsætte dato og klokkeslæt for den kirkelige velsignelse.

Vidner. Ved vielsen skal der medvirke 2 vidner. Vidnerne skal ikke foretage sig noget rent praktisk ud over at være til stede under selve vielsen, vidnerne bevidner at vielsen har fundet sted. Ofte vælger parrene forældre, venner eller familiemedlemmer til dette. Kirkekontoret skal have oplysninger om vidnernes navne og adresser.

Ægteskabserklæring. Inden vielsen skal man udfylde en ægteskabserklæring, dette gøres via borger.dk. Denne attest viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab..

Navneændring på bryllupsdagen: Ønsker man en navneændring på Bryllupsdagen gøres dette via Borger.dk. En navneændring på Bryllupsdagen koster ingenting.

Læs mere på Folkekirken.dk