Begravelser og Bisættelser

Når man har mistet et kært familiemedlem eller en slægtning, er der mange ting, der skal tages stilling til inden for kort tid.

Almindeligvis sker anmeldelsen gennem en bedemand, der så tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. 

Når en person dør,skal begravelsen/bisættelsen anmeldes til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Dette skal ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

De pårørende skal tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller bisættes , hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved bisættelsen.

Er du i tvivl om hvilket sogn der er afdødes bopælssogn klik her

 

Du skal som anmelder aflevere en digital anmeldelse til begravelsesmyndigheden. Den digitale anmeldelse af ligbrænding/begravelse kan udfyldes fra Borger.dk

Begravelsesmyndigheden er sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.

 

Læs her om 10 praktiske råd til pårørende.
 

 

Læs mere på Folkekirken.dk