Babysalmesang

Babysalmesang

Babysalmesang

Babysalmesang

Babysalmesang

 

Babysalmesangshold i efteråret 2022:

Babysalmesang nye hold begynder d. 6/9 kl. 9.30 og kl. 11.00

Kontakt sanger og musikpædagog Lene Forup på
Tlf: 40 13 24 80 eller e-mail: bogu@hasseriskirke.dk

 

På hvert hold er der plads til 12 børn i alderen ca. 3-8 måneder. Undervisningen varer 45 min pr. gang og foregår i kirken. Bagefter er der kaffe, te og brød og mulighed for hygge med de andre børn og forældre.

Hvad er babysalmesang

Babysalmesang er en intens og positiv oplevelse for de mindste børn og deres forældre i kirken. Barnets sanser og op­mærksomhed stimuleres gennem sang, dans og leg. Fortsætter man med at synge med sit barn, vil man bidrage posi­tivt til udviklingen af barnets aktive og passive ordforråd.

Musik har stor betydning for det spæde barn. Salmer og salmemelo­dier er specielt gode pga. de nuancerede klange og de ofte storslåede poetiske dybder.

Det lille barn forstår ikke en salmes ord, men det kan sanse stemnin­gen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets under­bevidsthed og blive til livs­lang glæde.

Ord, der siges, er ikke det samme som ord, der synges.

I salmesangen understøtter melodierne poesien, så or­dene og stemningen bæres frem af forældrenes stemmer.

Babysalmesang er altid på barnets præmisser. Vi ska­ber en tryg atmosfære gen­nem genkendelige rutiner  fra gang til gang.

Salmerne er omdrejnings­punktet i undervisningen.

Nogle af salmerne er kendte, og andre vil være nye. Disse sup­pleres med klassisk musik og fadervor.

Det er ikke nødvendigt selv at være god til at synge, men lysten til at  synge og lege, vil helt sikkert smitte positivt af på barnet. Tiden i kirken er skøn. I er koncentrerede om hinanden med jeres stemmer gennem sang og pludren og med fysisk kontakt gennem leg og bevægelse.

 

”Ligesom barnet vil tilegne sig det sprog, der bliver talt med det under opvæksten, vil det tilegne sig de sange og den musik, der bliver sunget og spillet for det. Senere i livet vil barnet igen og igen opleve genkendelsens glæde, når det møder kendte sange, salmer og musikstykker i nye sammenhænge (...)

Vi er som danskere privilegerede med en salmesangskat, som efter international målestok er ganske enestående. Den skal vi bruge og give i arv til vores børn.”

Inge Marstal, medredaktør på ”Min første salmebog

Babysalmesang ledes af Lene Forup, der er uddannet sanger og Musikpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium. Lene arbejder som kirkesanger og underviser i babysalmesang i flere kirker.

Tilbuddet er gratis men tilmelding er nødvendig. Ved tilmelding oplyses: Barnets navn og fødselsdato, mors eller fars navn, tlf. samt mail adresse.
For tilmelding eller yderligere information kontakt Lene Forup, sanger og musikpædagog.

Tlf: 40 13 24 80 eller e-mail: bogu@hasseriskirke.dk