STATUS UNDER COVID 19 BEGRÆNSNINGER

STATUS UNDER COVID 19 BEGRÆNSNINGER

DE KOMMENDE GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER KAN MAN LØBENDE HOLDE SIG ORIENTERET OM I KALENDERSTRIBEN TIL HØJRE PÅ FORSIDEN AF HJEMMESIDEN se her

 

Opdateret: 29.10.2020

 

Kirken sin normale åbningstid fra kl.8-17 på hverdage, og kl. 8-12 på lørdage.

Da vi forventer at de gældende retningslinjer løbende bliver justeret i den kommende tid, vil vi gerne understrege at den nyeste reviderede information altid vil blive præsenteret på denne side, samt på kalenderstriben og på kirkens facebook.

 

GENERELT:

Som offentlig institution skal der også i Hasseris Kirke anvendes mundbind efter de gældende regler.

Det vil sige at man, når man kommer ind i kirken og går rundt, skal have mundbind på. ( gælder ikke for personer under 12 år, samt personer med åndedrætsbesvær)

Dog må man tage sit mundbind af sålænge man befinder siddende på, eller stående ved den siddeplads man har i forbindelse med besøget

 

Andet:

Vielser

Barnedåb, enkeltstående (lørdage og søndage, tidspunkt og dato aftales med kirkekontoret)

Bisættelser/begravelser

Gudstjenester på søn og helligdage. ( for nuværende, en kort aftensangsgudstjeneste, samt en højmesse med altergang)

 

Alle disse kirkelige handlinger kan blive gennemført under samtidig hensyntagen til de givne retningslinjer for mulige deltagerantal og hygiejnehensyn.

Det betyder konkret at:

Der garanteret vil kunne være 42 personer ved tjenester i kirken. (eventuelt flere, efter forholdene)

Man bliver bedt om at benytte de med salmebøger/sangark anviste pladser.

At de ophængte anvisninger, og kirkepersonalets løbende anvisninger er gældende.

 

Vi gennemfører i november og december arrangementer og aktiviteter i begrænset omfang.

Store arrangementer som Hasserisaften, kontaktklub, foregår med begrænsninger i kirkerummet, 

kirkefrokost ved 1.s.i. advent og juletræstænding er aflyst

Man bør løbende holde sig orienteret gennem kalenderstriben på forsiden.

 
 

Til slut skal det understreges, at alle kirkens præster er tilgængelige for samtaler per telefon.

Kirkekontoret vil være åbent  i tidsrummet: 9-13.00 på hverdage, samt 16-18 torsdag, og 10-11.00 lørdag (pr. telefon).

 

Med venlig hilsen

Hasseris Kirkes menighedsråd