Salmer til søndagen

Salmer til søndagen

Søndagens salmer:                                                        Søndagens tekst kan ses her

15. september,  13.s.e. trin                             

1.                      754

2.                    300

dåbsvers.     674 v. 2 og v.7

3.                    367

Prædiken

4.                    164

altergang.   439

Altervers.      69 v.5-6

5.                      27 v.1 og v.7