Salmer til søndagen

Salmer til søndagen

Søndagens salmer:                                                        Søndagens tekst kan ses her

10. november,  21. s.e. trinitatis                            

1.                                            3

2.                                       449

dåbsvers.         674 v.2 og v.7

3.                                       519

Prædiken

4.                                       493

altergang.        439

Altervers.           69 v.5-6

5.                                        522