MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

 

Menighedsrådet i Hasseris Kirke består af 14 valgte medlemmer, 4 faste medlemmer (præster), og 4 suppleanter.

15. september 2020: Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet.

Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. 

Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.


Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere.

I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg.

 

I kort form:

Aftalevalg.

Den valgform, hvor det hele afgøres på ét møde, kaldes aftalevalg, men det bygger altså fortsat på en skriftlig hemmelig afstemning.

 

Afstemningsvalg.

Der vil fortsat være mulighed for at udløse et afstemningsvalg ved at indlevere en alternativ liste efter mødet den 15.september.

 

Dette valg vil i så fald blive afholdt den 17.november.

 

Tiltrædelse.

De nyvalgte menighedsråd tiltræder 1. s.i. advent 29. november 2020.

 

Se mere her: https://menighedsrådsvalg.dk/