STATUS UNDER CORONAVIRUS BEGRÆNSNINGERNE

STATUS UNDER CORONAVIRUS BEGRÆNSNINGERNE

Information på denne side opdateres. Se også kalenderstriben til højre på forsiden af hjemmesiden.

Opdateret: 19.5.2020

I Hasseris Kirke åbner vi op for gudstjenester og aktiviteter igen fra mandag de. 18. maj.

Det betyder at kirken igen har sin normale åbningstid fra kl.8-17 på hverdage, og kl. 8-12 på lørdage.

Da vi forventer at de gældende retningslinjer løbende bliver justeret i den kommende tid, vil vi gerne understrege at den nyeste reviderede information altid vil blive præsenteret på denne side, samt på kirkens facebook.

I den kommende tid vil vi holde følgende kirkelige tjenester (datoer justeres løbende):

TORSDAG D. 21.5. KRISTI HIMMELFARTS DAG: GUDSTJENESTE KL. 9.00 OG KL.10.30

SØNDAG D. 24.5. 6.S.E.PÅSKE: GUDSTJENESTE KL. 9.00 OG KL. 10.30

 

GENERELT:

Vielser

Barnedåb (lørdage og søndage, tidspunkt og dato aftales med kirkekontoret)

Bisættelser/begravelser

Gudstjenester på søn og helligdage. (For nuværende  gudstjenester uden dåb, altergang og kirkekaffe)

 

Alle disse kirkelige handlinger kan blive gennemført under samtidig hensyntagen til de givne retningslinjer for mulige deltagerantal og hygiejnehensyn.

Det betyder konkret at:

Der maksimalt vil kunne være 40 personer ved tjenester i kirken.

Man bliver bedt om at benytte de med salmebøger anviste pladser.

At de ophængte anvisninger, og kirkepersonalets løbende anvisninger er gældende.

 

 

Vi har ved Hasseris Kirke via kirkens hjemmeside og facebookside tænkt os frem til 1. juni at gøre følgende:

1. præsentere "MUSIK TIL DAGEN"  om søndagen og onsdagen

2.Hver onsdag lægger én af præsterne ”Onsdagstanker” ud.

 

Til slut skal det understreges, at alle kirkens præster er tilgængelige for samtaler per telefon.

Kirkekontoret vil være åbent  i tidsrummet: 9-13.00 på hverdage, samt 16-18 torsdag, og 10-11.00 lørdag (pr. telefon).

 

Med venlig hilsen

Hasseris Kirkes menighedsråd