Søndag d. 10. december Afskedsreception for Mogens Jensen

Søndag d. 10. december Afskedsreception for Mogens Jensen

Mogens blev, efter sin afsluttende organisteksamen ved Det Nordjyske Musikkonservatorium fastansat som organist ved Hasseris Kirke den 1. juli 1988. Han har i næsten 30 år, frem til 2005 som kirkens eneste faste organist og herefter i samarbejde med Marianne Haldrup, sat et unikt præg på musikken og arbejdet i Hasseris Kirke. Mogens har med sin vision og sit ønske om at arbejde helt fremme i fronten af udvikling og berigelse af den kirkemusikalske skat været med til at udforske og skabe et musikalsk udtryk og formsprog, som bedst muligt kan inddrage menneske og menighed på nutidens vilkår. 

 

Mogens har altid brugt stor energi på at fjerne enhver tærskel og invitere indenfor. Ikke mindst af den grund er vi givetvis mange, der med stor beklagelse har fulgt med i den seneste tids store udfordringer og Mogens’ deraf føl
gende beslutning om at stopper som organist ved Hasseris Kirke den 31. december i år.

 

Med stor tak for det store arbejde og engagement, og de bedste ønsker om held og lykke fremover, vil der være mulighed for at tage afsked med Mogens ved en reception, hvor alle er velkomne. Receptionen foregår i kirkens sal 2. søndag i Advent (den 10. december) i umiddelbart forlængelse af højmessen.

Søren Ohlsen Daglig leder