Hasserisaften

Hasserisaften

Hasserisaften 2020

Alle foredrag er i samarbejde med Folkeuniversitetet

 

Onsdag den 16. september kl. 19.30

”Grundtvig - en gigant i dansk kultur og åndsliv”

Foredrag af Ove Korsgaard, Professor emeritus, dr.pæd.

Grundtvig er ikke til at komme uden om. Man støder konstant på ham i debatter om dansk kultur og identitet, i diskussioner om skole og kirke, i historieundervisning og sangbøger, og ikke mindst når vi synger hans sange og salmer i forbindelse med årets højtider.

Men hvem var han, Grundtvig?

De fleste danskere har hørt om ham, men de færreste kender til hans liv og virke. Hans livshistorie er et drama, hans tankeunivers fyldt med ideer, og hans visioner så grandiose, at vi først nu er i færd med at forstå flere af dem.

I foredraget vil hovedvægten blive lagt på hans politiske engagement og hans syn på folk, nation og demokrati.

 

*********************************************************************************************************

 

Onsdag den 21. oktober kl. 19.30

”Gådefuld må man være” – et foredrag om maleren Vilhelm Hammershøi og hans inspiration fra Søren Kierkegaard.

Foredrag af Lisbeth Smedegaard Andersen, Sognepræst og forfatter.

Vilhelm Hammershøi er en af vores betydeligste billedkunstnere. Hans billeder har altid været anset for at være gådefulde, men holder man dem sammen med dele af Søren Kierkegaards forfatterskab, kastes der nyt lys ind over både hans figurbilleder og hans kendte interiørbilleder, hvor hustruen Ida ofte er afbildet som en stille, rygvendt skikkelse i en sparsomt møbleret stue.

 

*********************************************************************************************************

 

Onsdag den 18. november kl. 19.30

”Tro på Gud. Om kristendom i en sekulær verden”

Foredrag af Kåre Egholm Pedersen, Sognepræst og forfatter

Der var engang, hvor troen på Gud ikke stod til diskussion. Den kristne Gud var ikke alene skaber og opretholder, men også garanten for tilværelsens urokkelige orden i universet, i samfundet og på det moralske plan.

I dag forholder det sig nærmest lige omvendt. For de fleste nutidige, vestlige mennesker er det lige så svært at tro på Gud, som det var for datidens mennesker at tvivle på Guds eksistens. Som følge af en række ændrede betingelser for det, vi kan tænke og forestille os, er troen på Gud med tiden blevet til én omstridt mulighed blandt flere andre.

 

*********************************************************************************************************

Foredrag uden for samarbejdet med Folkeuniversitetet:

 

Tirsdag den 8. december kl. 19.30

Foredrag ved Else K. Holt, lektor emer., Ph.D, tidligere Afdeling For Teologi ved Aarhus Universitet.

"De gammeltestamentlige salmer og deres teologi"

I vores Bibel udgør de gammeltestamentlige salmer en fin digtsamling, der begynder og slutter med en stærk opfordring til at lovprise Gud. Men Salmernes Bog rummer også udtryk for lidelse og klage, for dyb taknemmelighed, beskrivelser af Guds skaberværk og almindelig livsvisdom.

I foredraget vil vi se på samlingens opbygning, forfølge nogle af de forskellige teologiske linjer i Salmernes Bog og stille spørgsmålet: Hvad kan disse gamle, religiøse digte bruges til i vores egen tilværelse?